Föreningens verksamhet

 

Landskrona Viltvårdsförening grundades 1981 och är en ideell förening med ca 150 medlemmar som är intresserade av jakt, viltvård, natur- och friluftsliv.

Verksamheten omfattar utbildningar och föreläsningar kring viltvårdsarbete och olika typer av jaktformer som bedrivs på våra marker. Viltvårdsarbetet innefattar bla stödutfodring under vintern, främja miljöer som ger skydd åt viltet under föryngringsperioden samt predatorkontroll och förvaltning av viltstammen.

Vi förvaltar idag tre markområden där vi erbjuder både småviltsjakt och klövviltsjakt.

Föreningen har jaktlag för respektive mark där man som medlem har möjlighet att köpa ett årskort, dessa platser är begränsade men det finns oftast möjlighet till att komma med på enskilda jaktdagar för medlemmar utan årskort. Att deltaga i viltvårdsarbetet och hjälpa till med olika typer av underhåll på markerna är ett kontinuerligt arbete och där finns oftast goda möjligheter att delta för de som vill, kontakta någon av våra jaktledare på respektive mark för mer information kring detta.

Vi välkomnar både nyexaminerade och erfarna jägare till vår förening, det är i den miljön vi tillsammans utvecklas. Saknar du idag möjlighet till egen jaktmark eller bara vill ingå i en trevlig gemenskap så har du kommit rätt?