VÅRA JAKTMARKER

Föreningen förvaltar idag två  marker där vi har jakträtten och bedriver jakt & viltvård. Jakten bedrivs i organiserad form, men det ges även möjlighet till egen vakjakt utifrån de olika markernas förutsättningar.


MISSERÖD

Marken är en skogsmark på 310 ha och ligger mellan Höör och Södra Rörum. Det är en trevlig mark med varierad biotop. Här bedriver vi framförallt gemensamma drevjakter, men även olika typer av vakjakter och marken håller bland annat älg, rådjur och vildsvin.

Jaktledare:  Mattias Pergler,  Richard Jacobsson
 Vägbeskrivning:
Från rondellen väg 23 & väg 13 i Höör, kör norrut på väg 23 ca 500m, sväng höger in på S Rörumsvägen mot Södra Rörum (skylt S Rörum), efter ca 3km grusväg in till vänster. 

 
 

LANDSKRONA

Marken är en fältmark på 190 ha och ligger vid Landskrona, det är en trevlig fältmark med bra möjligheter för fågeljakten men även övrigt småvilt. Här bedriver vi gemensamma jakter på småvilt och har även möjlighet till egen fågeljakt.

Jaktledare: Patrik Persson, Jörgen Marks

Är du intresserad av mer information kring respektive mark eller möjligheterna att deltaga på våra aktiviteter så kontakta jaktledaren för respektive mark.