Föreningens verksamhet


 

Landskrona Viltvårdsförening grundades 1981 och är en ideell förening med ca 150 medlemmar som är intresserade av jakt, viltvård, natur- och friluftsliv.

Verksamheten omfattar utbildningar och föreläsningar kring viltvårdsarbete och olika typer av jaktformer. Viltvårdsarbetet innefattar bla stödutfodring under vintern, främja miljöer som ger skydd åt viltet under föryngringsperioden samt predatorkontroll och förvaltning av viltstammen.

Föreningen har jaktlag där man som medlem har möjlighet att köpa ett årskort, dessa platser är begränsade men det finns oftast möjlighet till att komma med på enskilda jaktdagar för medlemmar utan årskort. Att deltaga i viltvårdsarbetet och hjälpa till med olika typer av underhåll på markerna är ett kontinuerligt arbete och där finns oftast goda möjligheter att delta för de som vill, kontakta någon av våra jaktledare  för mer information kring detta.

Vi välkomnar både nyexaminerade och erfarna jägare till vår förening, det är i den miljön vi tillsammans utvecklas. Saknar du idag möjlighet till egen jaktmark eller bara vill ingå i en trevlig gemenskap så har du kommit rätt!