Hyr föreningens Klubbstuga

Pris för uthyrning 
Medlem: 500 SEK
Ej medlem: 900 SEK (Medlemsavgift 400 SEK + Hyra 500 SEK)

För med info kontakta:
Stugvärd & Materialansvarig:

Jörgen Marks   0709-470770
          0733-926943