MEDLEMSKAP

För att deltaga på våra jakter och andra aktiviteter så behöver man vara medlem i föreningen, därutöver tillkommer en kostnad för de olika jakterna samt för vissa aktiviteter.
Medlemsavgiften för 2023/2024 är 400:-


Det är möjligt att köpa en dagsjakt, alternativt att köpa ett årskort. Ett årskort innebär att man har en garanterad plats på samtliga planerade jakter under året och möjlighet till egen vakjakt. 

Medlem i föreningen blir du enklast genom att betala in 400:- till Bankgiro nr: 5869-8770
samt lämnar fullständiga uppgifter: 

Namn, Adress, Tel, Mobil, e-mail samt kopia på sitt jägarbevis och vapenlicenser (mailas till mikael@hellners.com).

Ett medlemskap gäller för alla under samma tak.

Är du intresserad av årskort (jaktkort), gör en intresseanmälan via jaktkort@lvf.nu och berätta vad Ni är intresserad av


Priser på årskort för 2023/2024

Skogsmark - Misseröd:                                                      5000:- /år

Enbart hundförare på drevjakterna:                       3000:- /år

 

Priser på dagskort för 2023/2024

 Fällavgift tillkommer enligt lista på dagskort.

Drevjakt i skogen:                                                                    850:- per jaktdag

Bockjakt:                                                                                    1000:- per jaktdag

Älgjakt:                                                                                        1000:- per jaktdag

Vak på gris (Endast medlemmar med årskort)      300:- per pass

Predatorjakt:                                                                            ingen kostnad


Fällavgifter tillkommer enligt följande

Älg                                                                                                     3000: - / över 6 taggar + 1000: -per tagg
Kronhjort                                                                                      2000:- / över 6 taggar + 1000: - per tagg
Dovhjort                                                                                        1500:- 
Vildsvin                                                                                          1000:-
Rådjur                                                                                             750:-

 

Troféavgift tillkommer enligt följande:

Vildsvin: synliga betar i ytterbåge på minst 4 cm       800: -                  
Rådjur, sextaggare                                                                       1000: -
Rådjur, gaffel & spets                                                                    500: -
Dovhjort, helskovel                                                                     1500: -
Dovhjort, halvskovel                                                                  1000: -
Dovhjort, spets                                                                                 500: -

Köttlott gäller endast dagskort
Älg vuxen delas på 8 delar, kalv delas på 4 delar      120: -/Kg
Kronhjort delas på 4 delar                                                      120: -/Kg
Dovhjort delas på 2 delar                                                        100: -/Kg
Vildsvin                                                                                                  60: -/Kg