MEDLEMSKAP

För att deltaga på våra jakter och andra aktiviteter så behöver man vara medlem i föreningen, därutöver tillkommer en kostnad för de olika jakterna samt för vissa aktiviteter.
Medlemsavgiften för 2021/2022 är 400:-


Det är möjligt att köpa en dagsjakt, alternativt att köpa ett årskort. Ett årskort innebär att man har en garanterad plats på samtliga planerade jakter under året och möjlighet till egen vakjakt. 

Medlem i föreningen blir du enklast genom att betala in 400:- till Bankgiro nr: 5869-8770
samt lämnar fullständiga uppgifter: 

Namn, Adress, Tel, Mobil, e-mail samt kopia på sitt jägarbevis och vapenlicenser (mailas till mikael@hellners.com).

Ett medlemskap gäller för alla under samma tak.

Är du intresserad av årskort (jaktkort), gör en intresseanmälan via jaktkort@lvf.nu och berätta vad Ni är intresserad av


Priser på årskort för 2021/2022:

Skogsmark - Misseröd:                                                     4 000:- /år

Enbart hundförare på drevjakterna:                       2 000:- /år

 

Priser på dagskort för 2021/2022:

Drevjakt i skogen:                                                                500: per jaktdag

Bockjakt:                                                                                   900:- per jaktdag

Älgjakt:                                                                                        900:- per jaktdag

Fältjakt:                                                                                       300:- per jaktdag

Fågeljakt:                                                                                    300:- per pass

Vak på gris:                                                                                 300:- per pass

Predatorjakt:                                                                            ingen kostnad


Fällavgifter tillkommer enligt följande:

Älg                                                                                                   50:- /kg
Kronhjort                                                                                    1000:-
Dovhjort                                                                                       800:-
Vildsvin                                                                                         700:-
Rådjur                                                                                             500:-

Hare                      50:-/st


 

Troféavgift tillkommer enligt följande:

Vildsvin: synliga betar i ytterbåge på minst 4 cm   600:-                  
Rådjur, sextaggare                                                                      600:-
Rådjur, gaffel & spets                                                                400:-
Dovhjort, helskovel                                                                    1200:-
Dovhjort, halvskovel                                                                  800:-
Dovhjort, spets                                                                              400:-
Älg, per tagg                                                                                     300:-