Medlemskap

MEDLEMSKAP

Medlem i föreningen blir man genom att fylla kontaktformuläret och skicka till vår mejladress: styrelsen.lvf@gmail.com

När medlemsavgiften är betald så får man sitt medlems nr skickat till sig på den mejladress ni angivit till oss i formuläret.

Ansökningsformulär finns att ladda ner längst ner på denna sida.


För att deltaga på våra jakter och andra aktiviteter så behöver man vara medlem i föreningen, därutöver tillkommer en kostnad för de olika jakterna samt för vissa aktiviteter.
Medlemsavgiften för 2024/2025 är 400:-


Det är möjligt att köpa en dagsjakt, alternativt att köpa ett årskort. Ett årskort innebär att man har en garanterad plats på samtliga planerade jakter under året. Ett medlemskap gäller per familj.

Är du intresserad av årskort (jaktkort), gör en intresseanmälan via styrelsen.lvf@gmail.com och berätta vad ni är intresserad av.


Priser på årskort för 2024/2025

Skogsmark - Misseröd:                                                      5500:- /år

Enbart hundförare på drevjakterna:                                 5500:- /år

 

 Priser på dagskort för 2024/2025

 Fällavgift tillkommer enligt lista under dagskorts listan.

 Drevjakt i skogen:                                                                 1000:- per jaktdag

 Bockjakten:                                                                            1000:- per jaktdag

 Älgjakt:                                                                                    1000:- per jaktdag

 Predatorjakt:                                                                             ingen kostnad


Fällavgifter tillkommer enligt följande, gäller endast dagskort.

Älg                                                                                                 3000: - / över 6 taggar + 1000: -per tagg
Kronhjort                                                                                      2000:- / över 6 taggar + 1000: - per tagg
Dovhjort                                                                                       1500:- 
Vildsvin                                                                                        1000:-
Rådjur                                                                                           750:-

 

Troféavgift tillkommer enligt följande, gäller endast dagskort.

Vildsvin: synliga betar i ytterbåge på minst 4 cm                  800: -                  
Rådjur, sextaggare                                                                     1000: -
Rådjur, gaffel & spets                                                                  500: -
Dovhjort, helskovel                                                                    1500: -
Dovhjort, halvskovel                                                                  1000: -
Dovhjort, spets                                                                             500: -

Köttlott gäller endast dagskort.
Älg vuxen delas på 8 delar, kalv delas på 4 delar                120: -/Kg
Kronhjort delas på 4 delar                                                       120: -/Kg
Dovhjort delas på 2 delar                                                         100: -/Kg
                                                                                        Ansökan om medlemskap och Årskort för Landskrona viltvårdsförening.pdf