Våra jaktmarker

Föreningen förvaltar idag en skogsmark där vi har jakträtten och bedriver jakt & viltvård. Jakten bedrivs i organiserad form, men det ges även möjlighet till egen vakjakt.


MISSERÖD

Marken är en skogsmark på 310 ha och ligger mellan Höör och Södra Rörum. Det är en trevlig mark med varierad biotop. Här bedriver vi framförallt gemensamma drevjakter, men även olika typer av vakjakter och marken håller bland annat älg, rådjur och vildsvin.

Jaktledare:  Richard Jacobsson, Patrik Berndtsson

Är du intresserad av mer information kring marken eller möjligheterna att deltaga på våra aktiviteter så kontakta någon av jaktledarna.